Facebook

Bezpieczna przestrzeń

Stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie

 1. Podjęcie działań organizacyjnych i konceptualnych na rzecz opracowania projektu „Bezpieczna przestrzeń”.
 2. Podjęcie działań metodycznych, organizacyjnych i logistycznych na rzecz stworzenia systemu promocji i edukacji społecznej na temat zasad funkcjonowania „Bezpiecznej przestrzeni”
  • utworzenie Banku Dobrych Praktyk w zakresie CPTED.
 3. Podjęcie działań służących wsparciu przedsięwzięć i inicjatyw lokalnych w ramach projektu „Bezpieczna przestrzeń” o opracowanie metodologii i ustandaryzowanej procedury przeprowadzania audytów bezpieczeństwa przestrzennego dostosowanych do typu przestrzeni.
 4. Wybór i przeobrażenie wybranej przestrzeni, w ramach projektu „Bezpieczna przestrzeń”.

Co to jest przestrzeń bezpieczna?

 • To mniej wandalizmu, niechcianego graffiti
 • To mniej możliwości kradzieży rowerów
 • To mniej włamań do naszych mieszkań i samochodów
 • To mniejsza szansa na niechciane zaczepki, ataki fizycznej przemocy, napady na przechodniów i kradzieże na ulicy
 • A przede wszystkim – to przyjazne otoczenie, w którym mamy poczucie bezpieczeństwa

Przestrzeń bezpieczna – to nie tylko przestrzeń, w której czujemy się bezpiecznie.

To znacznie więcej – to przestrzeń przyjazna, o którą wspólnie się troszczymy, w której chętnie spotkamy się z sąsiadami, gdzie bawią się nasze dzieci i spacerują starsi rodzice.

Pliki do pobrania:

Wprowadzenie do Przybornika Bezpiecznej Przestrzeni

Pobierz plik (688 KB)

Przybornik Bezpiecznej Przestrzeni - Bezpieczny Kraków

Pobierz plik (18 MB)

Ostatnie aktualności

Wprowadzenie do Przybornika Bezpiecznej Przestrzeni

„Przybornik bezpiecznej przestrzeni” przygotowano na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020…

08.05.2019

Bezpieczna przestrzeń bezpiecznego miasta

Celem niniejszego krótkiego artykułu jest zaznajomienie czytelników z działaniami związanymi z wdrażaniem strategii zapobiegania przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, podejmowanych w…

Obszary działania

Ratuj

Zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia.

Więcej

Bezpieczna Szkoła

Ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach

Więcej

Bezpieczny Ruch Drogowy

Zmniejszenie liczby ofiar wśród niechronionych uczestników ruchu

Więcej

Bezpieczna Przestrzeń

Stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie

Więcej

Diagnoza

Kompleksowy system diagnozy bezpieczeństwa mieszkańców

Więcej

O Programie

Program „Bezpieczny Kraków” stanowić ma wartość dodaną w stosunku do istniejących już praktyk i schematów działania instytucji publicznych - nie tylko tych organizacyjnie związanych z miastem. Podmiotami, które mają aktywnie realizować Program są bowiem również lokalne ośrodki akademickie, NGO, eksperci i naukowcy specjalizujący się w powiązanych z tematyką Programu dziedzinach.

Zamknij