Facebook

BEZPIECZNE WAKACJE 2020 W PARKU WODNYM

 

 

Każdego roku w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” Gmina Miejska Kraków zapewnia dzieciom i młodzieży z terenu Krakowa w okresie wakacyjnym codzienny ulgowy wstęp do Parku Wodnego. Kupony będą rozdawane od 1 do 31 lipca oraz od 3 do 31 sierpnia w dni powszednie (od poniedziałku do piątku).

Dzieci i młodzież do lat 16 za 1,5 godz. (90 min.) pobyt w hali basenowej i korzystanie z wszystkich dostępnych atrakcji z wyjątkiem sauny zapłacą symboliczną opłatę 6,00 zł. Bilet w tej cenie będzie można zakupić na podstawie kuponów rabatowych, które będą wydawane codziennie od poniedziałku do piątku (w okresie trwania akcji) w godz. od 8.00-10.00 przed wejściem głównym do Parku Wodnego (ul. Dobrego Pasterza 126). Limit kuponów na cały okres wakacji wynosi 11 484. Miasto dopłaca do każdego kuponu 5,50 zł., co daje kwotę 63 162 zł przy wykorzystaniu całego limitu kuponów wakacyjnych.

W ramach tej puli zabezpiecza się codziennie 50 szt. kuponów dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+. Kupony te będą do odbioru w Informacji Parku Wodnego. Każdy posiadacz imiennej KKR 3+ przy odbiorze kuponu musi okazać dokument potwierdzający tożsamość.

  • Z biletu można skorzystać o dowolnej porze w ciągu dnia, w którym został on wydany.
  • Kupony będą wydawane za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej!!!
  • Kupony rabatowe dla dzieci w wieku do 6 lat wydawane będą na podstawie oświadczenia rodzica.

UWAGA! Dzieci do 10 roku życia mogą wejść na halę basenową tylko z pełnoletnim opiekunem. Opiekun będzie mógł wykupić bilet na 1,5 h w promocyjnej cenie 14,00 zł.

Jak wynika z informacji otrzymanych z Parku Wodnego w Krakowie S.A., akcja będzie prowadzona zgodnie z umową i regulaminem wewnętrznym obowiązującym na terenie obiektu, zawierającym wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, który powołując się na doniesienia WHO i CDC, potwierdza że COVID-19 nie jest chorobą wodozależną, a wirus SARS-CoV-2 jest podatny na uzdatnianą wodę, która w warunkach basenowych eliminuje wirusa. Nie stwierdzono przypadków zakażenia tym wirusem poprzez wodę przeznaczoną do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników akcji „Bezpieczne wakacje w Parku Wodnym w Krakowie S.A.” podjęto szereg dodatkowych działań, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, których celem jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpiecznego pobytu. W całym obiekcie zlokalizowano liczne punkty do dezynfekcji rąk. Wprowadzono, zgodnie z wytycznymi,  limity osób korzystających z przestrzeni obejmujących halę basenową  oraz SAUNARIUM. Personel kontroluje liczbę osób wchodzących do hali basenowej. Zostały wyznaczone miejsca dla osób oczekujących na wejście i wyjście w odległościach co 2 metry. Przy jednym stanowisku kasowym może przebywać jedna osoba lub kilka osób wspólnie zamieszkujących.  Na drzwiach każdej sauny znajduje się informacja o dozwolonej liczbie osób. Wydano zalecenie, by z jednego toru do pływania korzystały maksymalnie 4 osoby jednocześnie, a korzystanie z jacuzzi jest możliwe pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących. Serwis sprzątający przez całą dobę dezynfekuje obiekt. Utrzymywane są RYGORYSTYCZNE ZASADY W ZAKRESIE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WYMIANY POWIETRZA ORAZ TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA WODY. Restauracja rodzinna Siesta wraz z Barkiem Wodnym funkcjonują  zgodnie z wytycznymi  dla obiektów gastronomicznych.

Wprowadzone zostały procedury zapobiegawcze dla pracowników oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub klienta.

Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na terenie kraju Park Wodny w Krakowie S.A., informuje na swoich stronach iż klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa podlegają upomnieniu przez personel, a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

 

BEZPIECZNE WAKACJE 2020 W PARKU WODNYM

Inne aktualności

17.04.2020

Informacja o wtrzymaniu realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. "Bezpieczny Kraków"

W związku ze stanem epidemii na terenie kraju oraz wynikającymi z tej sytuacji konsekwencjami finansowymi dla Gminy Miejskiej Kraków, kierując…

Zdaj egzamin na kartę rowerową z Bezpiecznym Krakowem - cześć 2

Każdy uczeń, który ukończył dziesiąty rok życia powinien zdać egzamin na kartę rowerową 🚴‍♀️🚴‍♂️, który składa się z dwóch części:…

Zamknij