Facebook

Bezpieczny Kraków: zmiany w prawie od czerwca 2021 r.

Pierwszeństwo, ale…

Już 1 czerwca 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym
wprowadza nowe obowiązki dla kierujących i pieszych. Najważniejsze zmiany to rozszerzenie
pierwszeństwa pieszych, ujednolicenie prędkości w terenie zabudowanym, wprowadzenie
zakazu używania telefonu przez pieszego na przejściu dla pieszych oraz zakaz jazdy na
zderzaku.

Najważniejsze zmiany to te, które bezpośrednio dotyczą pieszych. Pieszy powinien być
świadomym uczestnikiem ruchu drogowego, żeby wchodząc na przejście dla pieszych
wiedział, że wchodzi na przejście dla pieszych, upewnił się, zachował szczególną ostrożność.

Dlatego przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy
znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.
„1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać
z przejścia dla pieszych.”
„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo
przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo
przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”;
Pojawia się sformułowanie „wchodzący na..” – ma pierwszeństwo. Wcześniej pieszy miał
pierwszeństwo tylko kiedy już szedł po przejściu, a teraz będzie miał już na nie wchodząc.
Oczywiście musi podobnie jak kierowca zachować szczególną ostrożność oraz upewnić się
czy może wejść, żeby nie wtargnąć bezpośrednio przed pojazd.
Motorniczy tramwaju ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na
przejściu ale nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu który na przejście wchodzi.

Zabronione zachowania pieszego

Samo przejście dla pieszych pieszego nie ochroni. Nie zwolni go od myślenia, dbania o
bezpieczeństwo i zachowania szczególnej ostrożności. Dlatego korzystnie z telefonu oraz
innych urządzeń ograniczających możliwość obserwacji tego, co dzieje się na drodze będzie
zabronione.

Art. 14. Zabronione zachowania pieszego
Zabrania się:
1) wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia
przez jezdnię lub torowisko;
4) przebiegania przez jezdnię;

5) chodzenia po torowisku;
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich
rozpoczęto;
7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub
przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych
albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.
8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub
przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób,
który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub
przejściu dla pieszych;

Dodano tu punkt 8, który zabrania wprost korzystania pieszym z telefonów i innych urządzeń
typu np. tablety, zegarki mogące powodować, że mają ograniczone możliwości obserwacji
rejonu przejścia.

Prędkość i odstęp

Nowe przepisy ujednolicają także dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym,
obniżając ją do 50 km/h bez względu na porę dnia. Bardzo ważną kwestią jest także
wprowadzenie minimalnego odstępu między pojazdami na „drogach szybkiego ruchu” na
autostradzie i drodze ekspresowej. Zagadnienie jest ważne dla poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego zwłaszcza na szybkich trasach i przy dopuszczonych wysokich
prędkościach. W obowiązującym stanie prawnym w ustawie – Prawo o ruchu drogowym
zamieszczono ogólny przepis dot. bezpiecznego odstępu, a niezbędnym stało się
doprecyzowanie tego pojęcia.
Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa
liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach
na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.
Wyliczenie odstępu jest oczywiste i wynika z przepisu. Jeśli jedziesz prędkością 100 km/h
to Twój odstęp ma wynosić 50 metrów (połowę prędkości), jeśli jedziesz 140 km/h, to odstęp
ma wynosić 70 metrów.

Bezpieczeństwo zależy od każdego z nas

Wszystkie zmiany same w sobie nie poprawią bezpieczeństwa, jeśli użytkownicy dróg nie
będą się do nich stosować. Potrzebna jest edukacja i wola chęci zmiany, szczególnie
gotowość do zmiany złych nawyków. Musimy pamiętać, że nic nie zwalnia z myślenia a
bezpieczeństwo zależy od każdego z nas i od naszych decyzji: szczególnej ostrożności, uwagi i
obserwacji otoczenia, bez względu na to, kto ma pierwszeństwo.

Autor: Katarzyna Dobrzańska – Junco

Bezpieczny Kraków: zmiany w prawie od czerwca 2021 r.

Inne aktualności

17.04.2021

Zapraszamy do wysłuchania audycji Radiostrada o działaniach Bezpiecznego Krakowa!

Na antenie Radia Kraków, o naszym najnowszym spocie oraz o działaniach prowadzonych przez Bezpieczny Kraków opowiedziała Katarzyna Stelmachowska Kierownik Referatu…

Szczęśliwa Siódemka - zapisy na bezpłatne szkolenia praktyczne z techniki bezpiecznej jazdy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie „Szczęśliwa Siódemka”. „Szczęśliwa siódemka” to projekt  adresowany do kierowców po 60-tym roku życia. Polega…

Zamknij