Facebook

Bezpieczny ruch drogowy

Zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród niechronionych uczestników ruchu

  1. Działania na rzecz integracji zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego (BRD).
    • Stworzenie Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CMBRD) umiejscowionego w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
  2. Uświadamianie i informowanie społeczeństwa na temat niepożądanych zachowań związanych z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.
  3. Działania na rzecz ograniczania wykroczeń związanych z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.
  4. Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  5. Kształtowanie bezpiecznej infrastruktury drogowej.
  6. Doposażenie służb ochrony porządku publicznego, stowarzyszeń i innych grup zawodowych w sprzęt z zakresu pomocy przedmedycznej.

Ostatnie aktualności

Zdaj egzamin na kartę rowerową z Bezpiecznym Krakowem - cześć 2

Każdy uczeń, który ukończył dziesiąty rok życia powinien zdać egzamin na kartę rowerową 🚴‍♀️🚴‍♂️, który składa się z dwóch części:…

Zdaj egzamin na kartę rowerową z Bezpiecznym Krakowem - cześć 1

Każdy uczeń, który ukończył dziesiąty rok życia powinien zdać egzamin na kartę rowerową 🚴‍♀️🚴‍♂️, który składa się z dwóch części:…

Obszary działania

Ratuj

Zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia.

Więcej

Bezpieczna Szkoła

Ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach

Więcej

Bezpieczny Ruch Drogowy

Zmniejszenie liczby ofiar wśród niechronionych uczestników ruchu

Więcej

Bezpieczna Przestrzeń

Stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie

Więcej

Diagnoza

Kompleksowy system diagnozy bezpieczeństwa mieszkańców

Więcej

O Programie

Program „Bezpieczny Kraków” stanowić ma wartość dodaną w stosunku do istniejących już praktyk i schematów działania instytucji publicznych - nie tylko tych organizacyjnie związanych z miastem. Podmiotami, które mają aktywnie realizować Program są bowiem również lokalne ośrodki akademickie, NGO, eksperci i naukowcy specjalizujący się w powiązanych z tematyką Programu dziedzinach.

Zamknij