Facebook

Współpraca z uczelniami

Publikacja z serii „Bezpieczne miasto”. Czekamy na Wasze artykuły do 2 marca!

Jeszcze tylko do 2 marca 2020 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa prowadzi nabór artykułów naukowych napisanych […]

Nabór artykułów do publikacji z serii „Bezpieczne miasto”. Uwaga studenci, doktoranci i słuchacze szkół policyjnych albo strażackich! To ogłoszenie jest dla Was!

Rozpoczynamy nabór artykułów do publikacji na temat bezpiecznego miasta wydawanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w […]

Organizowanie zgromadzeń na terenie uczelni – porada eksperta

Na naszej stronie pojawił się już artykuł dotyczący możliwości interwencji policji na terenie uczelni. Tym razem czas na wskazówki dotyczące […]

Czy Policja może interweniować na uczelni?

1. października 2018 r. weszła w życie nowa ustawa regulująca funkcjonowanie nauki i szkolnictwa wyższego (tzw. ustawa 2.0). Choć w […]

Spotkanie z dr. Bartłomiejem Chludzińskim

Przedstawiciele Programu „Bezpieczny Kraków” w piątek (31.05.2019 r.) wzięli udział w bardzo ciekawym wykładzie dr. Bartłomieja Chludzińskiego, rzecznika akademickiego z […]

Szkolenie dla Policji nt. „terenu uczelni” w świetle przepisów

W październiku 2018 r. Koordynator ds. współpracy z uczelniami szkoliła funkcjonariuszy i funkcjonariuszki Oddziału Prewencji Policji w Krakowie z zakresu […]

Obszary działania

Ratuj

Zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia.

Więcej

Bezpieczna Szkoła

Ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach

Więcej

Bezpieczny Ruch Drogowy

Zmniejszenie liczby ofiar wśród niechronionych uczestników ruchu

Więcej

Bezpieczna Przestrzeń

Stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie

Więcej

Diagnoza

Kompleksowy system diagnozy bezpieczeństwa mieszkańców

Więcej
Zamknij