Facebook

Deklaracja dostępności

Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność strony Miejska Platforma Internetowa zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Bezpieczny Kraków – bezpieczny.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-09

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

  • strona nie wykorzystuje tłumacza języka migowego 
  • filmy nie są nagrywane z tłumaczem języka migowego 
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR).

 

Powody wyłączenia:

  • filmy i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • w miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki będą sukcesywnie poddawane procesowi OCR, a nowe pliki będą publikowane w formatach zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Deklarację dostępności sporządzono dnia 2021-03-29, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronach Bezpieczny Kraków – bezpieczny.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ewentualne dodatkowe skróty: brak

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: oc.umk@um.krakow.pl. Można się również kontaktować telefonicznie: 12 616 89 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Zamknij