Facebook

Diagnoza

Zbudowanie kompleksowego systemu diagnozy obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa mieszkańców

  1. Zgromadzenie w ramach jednego systemu informacji na temat przestępstw, wykroczeń, poczucia bezpieczeństwa oraz różnorodnych czynników społecznych, demograficznych i przestrzennych, które mogą być powiązane z przestępczością lub strachem przed nią.
  2. Prowadzenie przestrzennej analizy zagrożeń uwzględniającej czasową i geograficzną dynamikę przestępczości oraz jej społeczny kontekst.
  3. Wypracowanie metod częściowej automatyzacji diagnozy oraz szybkiego dostępu do danych poprzez m.in.
    • rozwój elektronicznej mapy zagrożeń.
  4. Stworzenie systemu informowania opinii publicznej o poziomie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa w mieście poprzez m.in.
    • monitorowanie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Pliki do pobrania:

BADANIE DOTYCZĄCE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW KRAKOWA - Sierpień 2019

Pobierz plik (2 MB)

BADANIE DOTYCZĄCE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW KRAKOWA - Wrzesień 2018

Pobierz plik (3 MB)

BADANIE DOTYCZĄCE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW KRAKOWA - Czerwiec 2018

Pobierz plik (3 MB)

Ostatnie aktualności

Diagnoza    Ogólne aktualności    Ratuj   
25.02.2020

Informacja o dostępnych publicznie na terenie Krakowa Automatycznych Defibrylatorach Zewnętrznych (AED)!

AED czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, jest przenośnym urządzeniem, które w bezpieczny dla ratownika i osoby poszkodowanej sposób przeprowadza krok po…

24.10.2019

Konferencja naukowa „Technologia w służbie bezpieczeństwu – naukowo i praktycznie o cyfrowej mapie przestępczości” - sprawozdanie

14 października 2019 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się konferencja naukowa „Technologia w służbie bezpieczeństwu – naukowo…

Obszary działania

Ratuj

Zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia.

Więcej

Bezpieczna Szkoła

Ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach

Więcej

Bezpieczny Ruch Drogowy

Zmniejszenie liczby ofiar wśród niechronionych uczestników ruchu

Więcej

Bezpieczna Przestrzeń

Stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie

Więcej

Diagnoza

Kompleksowy system diagnozy bezpieczeństwa mieszkańców

Więcej

O Programie

Program „Bezpieczny Kraków” stanowić ma wartość dodaną w stosunku do istniejących już praktyk i schematów działania instytucji publicznych - nie tylko tych organizacyjnie związanych z miastem. Podmiotami, które mają aktywnie realizować Program są bowiem również lokalne ośrodki akademickie, NGO, eksperci i naukowcy specjalizujący się w powiązanych z tematyką Programu dziedzinach.

Zamknij