Facebook

Informacja o dostępnych publicznie na terenie Krakowa Automatycznych Defibrylatorach Zewnętrznych (AED)!

AED czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, jest przenośnym urządzeniem, które w bezpieczny dla ratownika i osoby poszkodowanej sposób przeprowadza krok po kroku za pomocą poleceń głosowych i wizualnych przez przebieg akcji ratowniczej, podając impuls elektryczny osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Informacja o dostępnych publicznie w Krakowie Automatycznych Defibrylatorach Zewnętrznych (AED) jest już dostępna na naszej stronie: http://bezpieczny.krakow.pl/ratuj/.

Na mapie ujęte zostały zarówno urządzenia AED zakupione i utrzymywane przez Miasto Kraków w ramach budowy Krakowskiej Sieci AED „IMPULS ŻYCIA”, jak też defibrylatory zainstalowane przez inne podmioty, tak publiczne jak i prywatne.

Lokalizacje Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie Miasta Krakowa zostały pozyskane dzięki uprzejmości Fundacji Ratuj Życie wg stanu na styczeń 2020 i są aktualizowane na podstawie zgłoszeń użytkowników serwisu.

Wobec braku możliwości weryfikacji nadsyłanych zgłoszeń, a także braku obowiązku zgłaszania likwidacji publicznie dostępnych AED przypominamy, że mapa ma charakter poglądowy, a jej celem jest przede wszystkim umożliwienie zapoznania się z lokalizacjami AED w najbliższym otoczeniu miejsc, w których najczęściej przebywamy – naszego domu, pracy, szkoły, uczelni. Nie mogąc zagwarantować aktualności i poprawności publikowanych danych zalecamy, w oparciu o mapę, w miarę możliwości zweryfikowanie ich osobiście. Proszę również pamietać, że niektóre urządzenia mogą być dostępne tylko w godzinach pracy danej instytucji.

W przypadku udzielania pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia o lokalizację najbliższego AED należy zapytać dyspozytora Pogotowia Ratunkowego.

W celu zapewnienia jak największej aktualności mapy uprzejmie prosimy o zgłaszanie nowych AED oraz wszelkich zmian w ich rozmieszczeniu (likwidacja, przeniesienie) na adres poczty elektronicznej Pana Jerzego Woźniakiewicza, Lidera Dziedziny Wykonawczej RATUJ: jerzy.wozniakiewicz@bezpieczny.krakow.pl.

 

Informacja o dostępnych publicznie na terenie Krakowa Automatycznych Defibrylatorach Zewnętrznych (AED)!

Inne aktualności

21.06.2020

BEZPIECZNE WAKACJE 2020 W PARKU WODNYM

    Każdego roku w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” Gmina Miejska Kraków zapewnia dzieciom i…

17.04.2020

Informacja o wtrzymaniu realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. "Bezpieczny Kraków"

W związku ze stanem epidemii na terenie kraju oraz wynikającymi z tej sytuacji konsekwencjami finansowymi dla Gminy Miejskiej Kraków, kierując…

Zamknij