Facebook

Informacja o wtrzymaniu realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”

W związku ze stanem epidemii na terenie kraju oraz wynikającymi z tej sytuacji konsekwencjami finansowymi dla Gminy Miejskiej Kraków, kierując się potrzebą zagwarantowania prawidłowego realizowania zadań Miasta w perspektywie kolejnych miesięcy,  została podjęta decyzja o wstrzymaniu realizacji prewencyjnego Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.

 

Dziękuję wszystkim służbom, instytucjom, firmom, placówkom oświatowym oraz osobom prywatnym, dotychczas zaangażowanym w prowadzenie działań profilaktycznych
w ramach Programu. Doświadczenie, innowacyjne podejście, niestandardowe pomysły i chęć do działania pozwoliły na wypracowanie unikatowych w skali kraju rozwiązań z zakresu miejskich programów poprawy bezpieczeństwa.

 

Mając na uwadze cenną formułę Programu oraz niewątpliwe korzyści płynące z jego dotychczasowej realizacji, pragnę wyrazić nadzieję, że w najbliższej przyszłości Program będzie kontynuowany.

 

Informacja o wtrzymaniu realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn.  „Bezpieczny Kraków”

Inne aktualności

21.06.2020

BEZPIECZNE WAKACJE 2020 W PARKU WODNYM

    Każdego roku w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” Gmina Miejska Kraków zapewnia dzieciom i…

Zdaj egzamin na kartę rowerową z Bezpiecznym Krakowem - cześć 2

Każdy uczeń, który ukończył dziesiąty rok życia powinien zdać egzamin na kartę rowerową 🚴‍♀️🚴‍♂️, który składa się z dwóch części:…

Zamknij