Facebook

Konferencja – MEDIACJA RÓWIEŚNICZA – SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ – 10.12.2019 r.

Szanowni Państwo!

W ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 „Bezpieczny Kraków” serdecznie zapraszamy na Konferencję „MEDIACJA RÓWIEŚNICZA-SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”, która odbędzie się w Nowohuckim Centrum Kultury, Aleja Jana Pawła II 232 w Krakowie, Budynek C, w sali 2,3 C, dnia 10 grudnia 2019 roku, w godz. 10.30 – 14.00.

W trakcie Konferencji Prelegenci omówią bardzo istotne z punktu widzenia szkoły zagadnienia dotyczące mediacji, w tym mediacji w sprawach nieletnich i rówieśniczej. Zostaną również przedstawione zagadnienia dotyczące podstaw prawnych mediacji szkolnych.  Uczniowie, którzy brali udział w Projekcie „Szkoła Młodych Mediatorów”, zostaną uroczyście wręczone dyplomy.

Wiedza i doświadczenie nabyte przez kandydatów na mediatorów rówieśniczych podczas pierwszych prowadzonych dla nich warsztatów w krakowskich szkołach i placówkach oświatowych, w okresie od września do początków grudnia 2019 roku, pozwolą im na zrozumienie, w jaki sposób radzą sobie z sytuacjami konfliktowymi, czy posiadają predyspozycje do bycia mediatorem i czy mają w sobie gotowość do uczestnictwa w drugiej edycji Projektu w 2020 roku, tj. w kolejnych warsztatach podnoszących ich umiejętności komunikacyjne pomocne w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w grupie rówieśniczej.

Wydarzenie jest skierowane do dzieci i młodzieży, którzy odbyli I etap szkolenia na mediatorów rówieśniczych, ich opiekunów/nauczycieli oraz dyrektorów i przedstawicieli szkół, mediatorów/trenerów prowadzących warsztaty oraz pozostałych zaproszonych Gości.

 

Program wydarzenia znajdą Państwo tutaj: PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja  – MEDIACJA RÓWIEŚNICZA – SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ – 10.12.2019 r.

Inne aktualności

21.06.2020

BEZPIECZNE WAKACJE 2020 W PARKU WODNYM

    Każdego roku w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” Gmina Miejska Kraków zapewnia dzieciom i…

17.04.2020

Informacja o wtrzymaniu realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. "Bezpieczny Kraków"

W związku ze stanem epidemii na terenie kraju oraz wynikającymi z tej sytuacji konsekwencjami finansowymi dla Gminy Miejskiej Kraków, kierując…

Zamknij