Facebook

Konferencja naukowa Technologia w służbie bezpieczeństwu – naukowo i praktycznie o cyfrowej mapie przestępczości (Kraków, 14 października 2019 r.)

Badacze tzw. geografii przestępczości od lat dowodzą, że przestępczość – podobnie jak strach przed przestępczością – jest zjawiskiem niejednolitym przestrzennie. Choć policja już w XVIII i XIX w. stosowała mapy w codziennej pracy, ich kreślenie było zajęciem czasochłonnym. Technologia cyfrowa ułatwiła ten proces. Obecnie na mapę elektroniczną nanieść można nieskończenie wiele danych dotyczących przestępczości i innych zjawisk niepożądanych. Kolejne warstwy mapy umożliwiają gromadzenie informacji, które pomagają te zjawiska lepiej opisać, zrozumieć ich przyczyny, a nawet do pewnego stopnia prognozować ich występowanie w przyszłości.

 

Miasto Kraków we współpracy z Policją, Strażą Miejską i środowiskiem akademickim rozwija cyfrową mapę, na którą sukcesywnie nanoszone są dane dotyczące przestępczości
i wykroczeń. Dodatkowo od właściwych jednostek miejskich pozyskiwane są również inne informacje, które mogą być pomocne w wyjaśnianiu przyczyn koncentracji przestępczości. Działania te są częścią uchwalonego w 2018 r. miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.

 

Co nowego oferują mapy cyfrowe jako narzędzia profesjonalnej diagnozy stanu bezpieczeństwa?

Do jakich celów można je wykorzystywać?

Jakie są ograniczenia i problemy związane z ich wykorzystaniem?

Czy są dobrym narzędziem informowania mieszkańców o zagrożeniach?

Czy można za ich pomocą przewidzieć, gdzie przestępczość pojawi się w przyszłości?

 

Na te i inne pytania chcielibyśmy odpowiedzieć podczas konferencji naukowej „Technologia w służbie bezpieczeństwu – naukowo i praktycznie o cyfrowej mapie przestępczości”, która odbędzie się 14 października 2018 r. w Krakowie.

 

Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. Michael Leitner z Louisiana State University (USA) – światowej rangi ekspert w zakresie crime mapping.

 

Badacze krakowskich uczelni współpracujący z Urzędem Miasta zaprezentują również efekty przeprowadzonych dotychczas badań m.in. nad przestrzennym rozkładem przestępczości przeciwko mieniu czy wpływem dystrybucji alkoholu na lokalizację przestępczości i wykroczeń. Co więcej, dzięki prowadzonym w mieście od 2014 roku cyklicznym badaniom poczucia bezpieczeństwa, możliwe jest zaprezentowanie relacji pomiędzy rzeczywistym stanem przestępczości na danym terenie a obawami mieszkańców go zamieszkujących.

 

Uczestnikom konferencji proponujemy ponadto unikatową możliwość bezpłatnego udziału w  warsztatach z zakresu crime mapping prowadzonych przez profesjonalnych trenerów z firmy ESRI Polska (ok. 30 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Serdecznie zapraszamy praktyków i badaczy zajmujących się lokalnym bezpieczeństwem na pierwszą w Polsce konferencję naukową poświęconą przestrzennej analizie przestępczości!

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja uczestników oraz dalsze informacje już wkrótce na stronie internetowej: www.bezpieczny.krakow.pl.

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

08:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:30 OTWARCIE KONFERENCJI
 

10:00

SESJA I. MAPY PRZESTĘPCZOŚCI – CZEGO NAS UCZĄ DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA?

Moderator: prof. Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Michael Leitner (Louisiana State University, Stany Zjednoczone)

Przedstawiciel Cutting Crime Impact project consortium (Wielka Brytania)

Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

DYSKUSJA

 

11:45 PRZERWA KAWOWA
 

12:15

 

SESJA II. PRZESTRZENNA ANALIZA PRZESTĘPCZOŚCI W KRAKOWIE

Moderator: prof. Janina Czapska (Uniwersytet Jagielloński)

Prezentacja rocznego raportu na temat przestrzennego rozkładu przestępczości

dr Michalina Szafrańska (Uniwersytet Jagielloński), Przemysław Waśniowski (Urząd Miasta Krakowa)

Bezpieczeństwo a poczucie bezpieczeństwa w Krakowie

prof. Andrzej Leśniak (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr Agnieszka Polończyk (Uniwersytet Pedagogiczny)

Wykorzystanie mapy do analizy szczegółowych problemów z przestępczością w Krakowie

Jan Bazyli Klakla (Uniwersytet Jagielloński), Ewa Radomska (Uniwersytet Jagielloński)

 

PANEL DYSKUSYJNY: Miejska mapa bezpieczeństwa jako narzędzie komunikacji z mieszkańcami?

 

14:30 LUNCH
15:30 WARSZTATY Z PRZESTRZENNEJ ANALIZY ZAGROŻEŃ (ESRI Polska)

 

Konferencja naukowa Technologia w służbie bezpieczeństwu – naukowo i praktycznie o cyfrowej mapie przestępczości (Kraków, 14 października 2019 r.)

Inne aktualności

Nabór artykułów do publikacji z serii „Bezpieczne miasto”. Uwaga studenci, doktoranci i słuchacze szkół policyjnych albo strażackich! To ogłoszenie jest dla Was!

Rozpoczynamy nabór artykułów do publikacji na temat bezpiecznego miasta wydawanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w…

22.12.2019

"Świadomy świadek" w 42. LO w Krakowie

W grudniu 2019 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili w 42. LO w Krakowie pilotażowe zajęcia z uczniami w…

Zamknij