Facebook

Kontakt

Przewodnicząca Rady Programowej

Prof. dr hab. Janina Czapska

janina.czapska@bezpieczny.krakow.pl

Przewodniczący Zespołu wykonawczego Programu „Bezpieczny Kraków”

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa

Bogdan Klimek

oc.umk@um.krakow.pl
+48 126168954

p.o. Zastępcy Przewodniczącego Zespołu wykonawczego Programu „Bezpieczny Kraków”

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa

Mariusz Kaczmarek

oc.umk@um.krakow.pl
+48 126168954

Lider Dziedziny „Bezpieczna Przestrzeń”

Jakub Mączka

jakub.maczka@bezpieczny.krakow.pl
+48 728 327 485

Liderka Dziedziny „Bezpieczna Szkoła”

Małgorzata Niewodowska

malgorzata.niewodowska@ bezpieczny.krakow.pl
+48 728 364 735

Liderka Dziedziny „Diagnoza”

dr Michalina Szafrańska

michalina.szafranska@bezpieczny.krakow.pl
+48 728 312 133

Lider Dziedziny „Ratuj”

Jerzy Woźniakiewicz

jerzy.wozniakiewicz@bezpieczny.krakow.pl
+48 726 205 512

Liderka Dziedziny „Bezpieczny Ruch Drogowy”

Katarzyna Dobrzańska – Junco

katarzyna.dobrzanska@bezpieczny.krakow.pl
+48 663 205 779

Koordynator ds. współpracy z uczelniami i innymi instytucjami badawczo-naukowymi

Katarzyna Jurzak

katarzyna.jurzak@bezpieczny.krakow.pl
+48 728 315 646

Koordynator ds. współpracy z Radami Dzielnic i NGO

Piotr Mączyński

piotr.maczynski@bezpieczny.krakow.pl
+48 728 354 745

Liderka ds. Promocji i PR

Anna Wojcieszczak

anna.wojcieszczak@bezpieczny.krakow.pl
+48 506 181 465

O Programie

Program „Bezpieczny Kraków” stanowić ma wartość dodaną w stosunku do istniejących już praktyk i schematów działania instytucji publicznych - nie tylko tych organizacyjnie związanych z miastem. Podmiotami, które mają aktywnie realizować Program są bowiem również lokalne ośrodki akademickie, NGO, eksperci i naukowcy specjalizujący się w powiązanych z tematyką Programu dziedzinach.

Zamknij