Facebook

Kontakt

Przewodnicząca Rady Programowej

Prof. dr hab. Janina Czapska

janina.czapska@bezpieczny.krakow.pl

Przewodniczący Zespołu wykonawczego Programu „Bezpieczny Kraków”

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa

Bogdan Klimek

oc.umk@um.krakow.pl
+48 126168954

p.o. Zastępcy Przewodniczącego Zespołu wykonawczego Programu „Bezpieczny Kraków”

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa

Mariusz Kaczmarek

oc.umk@um.krakow.pl
+48 126168964

O Programie

Program „Bezpieczny Kraków” stanowić ma wartość dodaną w stosunku do istniejących już praktyk i schematów działania instytucji publicznych - nie tylko tych organizacyjnie związanych z miastem. Podmiotami, które mają aktywnie realizować Program są bowiem również lokalne ośrodki akademickie, NGO, eksperci i naukowcy specjalizujący się w powiązanych z tematyką Programu dziedzinach.

Zamknij