Facebook

Nabór artykułów do publikacji z serii „Bezpieczne miasto”. Uwaga studenci, doktoranci i słuchacze szkół policyjnych albo strażackich! To ogłoszenie jest dla Was!

Rozpoczynamy nabór artykułów do publikacji na temat bezpiecznego miasta wydawanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w ramach realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. Bezpieczny Kraków”. Nabór artykułów następuje zgodnie z zasadami, o których mowa w Regulaminie naboru artykułów naukowych do publikacji na temat bezpiecznego miasta wydawanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w ramach realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. Bezpieczny Kraków”.

Termin zgłoszenia artykułów w tegorocznej edycji: 2 marca 2020 r.

Wytyczne edytorskie znajdą Państwo w załączniku pod artykułem oraz pod tym linkiem.

 

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jaki jest cel publikacji?

Publikacja ma na celu:

  1. a) promocję w krakowskim środowisku akademickim programu „Bezpieczny Kraków”, przyjętego uchwałą nr XCIII/2417/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r.,
  2. b) aktywizację studentów do prowadzenia badań nad zagadnieniami związanymi z tworzeniem bezpiecznego miasta,
  3. c) realizację celów programu „Bezpieczny Kraków” przy współpracy ze środowiskiem akademickim,
  4. d) integrację działania przedstawicieli uczelni oraz podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem w mieście.

 

Kto może zgłosić swój artykuł?

Student, słuchacz szkoły policyjnej lub strażackiej, doktorant. Nie ma ograniczenia terytorialnego, co oznacza, że przyjmowane są artykuły również od osób spoza Krakowa.

 

Czy muszę studiować/ prowadzić badania w Krakowie? Czy mój artykuł musi być o Krakowie?  

Nie. Każdy student, słuchacz szkoły policyjnej lub strażackiej, doktorant może zgłosić artykuł. Jedyne ograniczenie dotyczy przedmiotu badań, a mianowicie artykuł zgłoszony w ramach naboru powinien obejmować zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w mieście akademickim liczącym powyżej 200 tys. mieszkańców, pozostające w związku z celami szczegółowymi programu „Bezpieczny Kraków”.

 

Gdzie znajdę informację nt. celów szczegółowych programu „Bezpieczny Kraków”?

Informacje nt. celów szczegółowych programu znajdziesz na stronie: www.bezpieczny.krakow.pl, a także w przewodniku po programie zamieszczonym tutaj: http://bezpieczny.krakow.pl/wp-content/uploads/bezpieczny_krakow_broszura_a4_print-2.pdf. Listę celów szczegółowych znajdziesz ponadto w załączonym poniżej Formularzu zgłoszeniowym.

 

Kto prowadzi nabór artykułów?

Nabór artykułów w imieniu Gminy Miejskiej  Kraków prowadzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa z siedzibą: os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

W jaki sposób mogę zgłosić swój artykuł? 

Artykuł zgłasza jego autor. W razie współautorstwa z Wydziałem kontaktuje się autor korespondencyjny.

Zgłoszenie artykułu następuje poprzez złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego w formie pisemnej osobiście w siedzibie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa (os. Zgody 2, 31-949 Kraków, sekretariat: pokój 217, drugie piętro) do 2 marca 2020 r. do godziny 15:30 lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki). Do Formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zapisany na zewnętrznym nośniku danych (np. CD, DVD, pendrive) artykuł w formacie .doc albo .docx opracowany zgodnie z wytycznymi edytorskimi zamieszczonymi w ogłoszeniu o naborze.

Do Formularza należy dołączyć pisemną opinię opiekuna o zgłaszanym artykule, zgodnie z wytycznymi określonymi w §11 Regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia, o których mowa w §10 Regulaminu podpisują wszyscy autorzy.

 

Gdzie znajdę wytyczne edytorskie?

Wytyczne edytorskie znajdą Państwo w załączniku pod artykułem oraz pod tym linkiem.

 

Jak obszerny musi być artykuł?

Do publikacji można zgłaszać wyłącznie artykuły w języku polskim, których objętość nie przekracza 40.000 znaków (jednego arkusza wydawniczego).

 

Czy mogę napisać artykuł w języku obcym?

Niestety nie. Do publikacji można zgłaszać wyłącznie artykuły w języku polskim.

 

Czy mogę napisać artykuł z kimś?

Tak, ale musi to być inny student, słuchacz szkoły policyjnej lub strażackiej albo doktorant. W takiej sytuacji musicie wybrać, kto w Waszym imieniu będzie się kontaktował z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, czyli kto będzie autorem korespondencyjnym. Pamiętaj, że formularz zgłoszeniowy i oświadczenia podpisują wszyscy autorzy.

 

Czy w jednym naborze mogę zgłosić więcej niż jeden artykuł?

Tak. Zgodnie z Regulaminem możesz zgłosić maksymalnie 3 artykuły w jednym naborze.

 

Czy mogę zgłosić do publikacji artykuł, który był już wcześniej opublikowany?

Niestety nie. Zgłaszane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane. Możesz jednak wykorzystać swoje niepublikowane wcześniej prace (np. pracę licencjacką albo magisterską) i zgłosić do publikacji odpowiedni jej fragment opracowany w formie artykułu. Pamiętaj tylko o zaznaczeniu w przypisie, że część artykułu pochodzi z innej niepublikowanej pracy.

 

Czy mogę wykorzystać niepublikowany wcześniej fragment pracy licencjackiej/ magisterskiej?

Tak. Porównaj odpowiedź na poprzednie pytanie.

 

W razie pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt e-mailem z mgr Katarzyną Jurzak, Koordynatorką ds. współpracy z uczelniami: katarzyna.jurzak@bezpieczny.krakow.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone również na platformie BIP.

 

Nabór artykułów do publikacji z serii „Bezpieczne miasto”. Uwaga studenci, doktoranci i słuchacze szkół policyjnych albo strażackich! To ogłoszenie jest dla Was!

Pliki do pobrania:

WYTYCZNE EDYTORSKIE

Pobierz plik (437 KB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pobierz plik (34 KB)

Inne aktualności

29.09.2020

15. edycja wręczenia Nagród "Bezpieczny Kraków"

  W poniedziałek po raz 15. zostały wręczone nagrody „Bezpieczny Kraków” dla wyróżniających się przedstawicieli służb mundurowych. Tym razem trafiły…

18.09.2020

Szczęśliwa Siódemka dla kierowców seniorów.

  Program pn. „Szczęśliwa siódemka” to wyjątkowy projekt zaadresowany do kierowców w wieku powyżej 60. roku życia, który polega na…

Zamknij