Facebook

Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy Prawa o ruchu drogowym!

1.06 br. wchodzą nowe przepisy Prawa o ruchu drogowym!

 

Przypominamy artykuł napisany przez Lidera dziedziny Bezpieczny ruch drogowy, Katarzynę Dobrzańską-Junco, w którym opisuje wszystkie zmiany.

 

Pierwszeństwo, ale…

 

Już 1 czerwca 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

wprowadza nowe obowiązki dla kierujących i pieszych. Najważniejsze zmiany to rozszerzenie

pierwszeństwa pieszych, ujednolicenie prędkości w terenie zabudowanym, wprowadzenie

zakazu używania telefonu przez pieszego na przejściu dla pieszych oraz zakaz jazdy na

zderzaku.

 

Najważniejsze zmiany to te, które bezpośrednio dotyczą pieszych. Pieszy powinien być

świadomym uczestnikiem ruchu drogowego, żeby wchodząc na przejście dla pieszych

wiedział, że wchodzi na przejście dla pieszych, upewnił się, zachował szczególną ostrożność.

 

Dlatego przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną

ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy

znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

„1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko

jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać

z przejścia dla pieszych.”

„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo

przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo

przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”;

Pojawia się sformułowanie „wchodzący na..” – ma pierwszeństwo. Wcześniej pieszy miał

pierwszeństwo tylko kiedy już szedł po przejściu, a teraz będzie miał już na nie wchodząc.

Oczywiście musi podobnie jak kierowca zachować szczególną ostrożność oraz upewnić się

czy może wejść, żeby nie wtargnąć bezpośrednio przed pojazd.

Motorniczy tramwaju ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na

przejściu ale nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu który na przejście wchodzi.

 

Zabronione zachowania pieszego

 

Samo przejście dla pieszych pieszego nie ochroni. Nie zwolni go od myślenia, dbania o

bezpieczeństwo i zachowania szczególnej ostrożności. Dlatego korzystnie z telefonu oraz

innych urządzeń ograniczających możliwość obserwacji tego, co dzieje się na drodze będzie

zabronione.

 

Art. 14. Zabronione zachowania pieszego

Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię:

  1. a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  2. b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia

przez jezdnię lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię;

 

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich

rozpoczęto;

7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub

przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych

albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub

przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób,

który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub

przejściu dla pieszych;

 

Dodano tu punkt 8, który zabrania wprost korzystania pieszym z telefonów i innych urządzeń

typu np. tablety, zegarki mogące powodować, że mają ograniczone możliwości obserwacji

rejonu przejścia.

 

Prędkość i odstęp

 

Nowe przepisy ujednolicają także dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym,

obniżając ją do 50 km/h bez względu na porę dnia. Bardzo ważną kwestią jest także

wprowadzenie minimalnego odstępu między pojazdami na „drogach szybkiego ruchu” na

autostradzie i drodze ekspresowej. Zagadnienie jest ważne dla poprawy bezpieczeństwa

ruchu drogowego zwłaszcza na szybkich trasach i przy dopuszczonych wysokich

prędkościach. W obowiązującym stanie prawnym w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

zamieszczono ogólny przepis dot. bezpiecznego odstępu, a niezbędnym stało się

doprecyzowanie tego pojęcia.

Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa

liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach

na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

Wyliczenie odstępu jest oczywiste i wynika z przepisu. Jeśli jedziesz prędkością 100 km/h

to Twój odstęp ma wynosić 50 metrów (połowę prędkości), jeśli jedziesz 140 km/h, to odstęp

ma wynosić 70 metrów.

 

Bezpieczeństwo zależy od każdego z nas

 

Wszystkie zmiany same w sobie nie poprawią bezpieczeństwa, jeśli użytkownicy dróg nie

będą się do nich stosować. Potrzebna jest edukacja i wola chęci zmiany, szczególnie

gotowość do zmiany złych nawyków. Musimy pamiętać, że nic nie zwalnia z myślenia a

bezpieczeństwo zależy od każdego z nas i od naszych decyzji: szczególnej ostrożności, uwagi i

obserwacji otoczenia, bez względu na to, kto ma pierwszeństwo.

 

Na naszym kanala Yotube znajdą Państwo specjalnie przygotowany spot oraz animację:

Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy Prawa o ruchu drogowym!

Inne aktualności

23.06.2021

Szkolenie dla motocyklistów - fotorelacja.

Za nami pierwsze szkolenie dla motocyklistów "Bezpiecznie na dwóch kołach", organizowane na terenie Moto Park Kraków. O czym należy pamiętać…

Kolejna akcja "Bezpieczne przejście" - fotorelacja.

Dzisiaj, we współpracy z Komendą Miejską Policji przeprowadziliśmy kolejne akcje pn. „Bezpieczne przejście”. Podczas wydarzenia dzieci ze szkół podstawowych z…

Zamknij