Facebook
09.10.2019

Pierwsza pomoc w krakowskich szkołach

Zajęciami praktycznymi w symulatorze dachowania zaczęli nauczyciele z krakowskich szkół szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy sfinansowane w ramach Programu „Bezpieczny Kraków”.

Jednym z celów Programu „Bezpieczny Kraków” jest poprawa przeżywalności w sytuacji pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Uda się to osiągnąć, jeżeli przypadkowi świadkowie NZK w miejscu publicznym zawsze niezwłocznie będą podejmowali resuscytację – najlepiej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Dlatego też, tak ważne jest by od najmłodszych lat uczyć mieszkańców miasta wykonywania ucisków klatki piersiowej, oddechów ratunkowych oraz obsługi AED. Niezwykle istotne jest także mi.in. upowszechnienie wiedzy w zakresie rozpoznawania udaru czy też postępowania w przypadku krwotoku tętniczego, gdy o życiu rannego decydują minuty.

Taką właśnie wiedzę będzie uczniom krakowskich szkół przekazywać 36 nauczycieli, którzy rozpoczęli kurs uprawniający do nauczania pierwszej pomocy w szkole. Zgodnie bowiem z polskim prawem zajęcia z tego zakresu mogą prowadzić w szkołach jedynie pielęgniarki, ratownicy i lekarze systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz nauczyciele posiadający specjalne uprawnienia – po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu.

W miniony weekend kurs rozpoczęli pedagogowie z 23 krakowskich szkół i przedszkoli. Oprócz zajęć na symulatorze dachowania zapoznawali się z teorią pierwszej pomocy. Przed nimi 30 godzin zajęć prowadzonych w Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem „Pro Patria, Pro Civium” Uniwersytetu Pedagogicznego. Podczas kolejnych spotkań kursanci będą musieli zmierzyć się z sytuacjami symulowanymi i nauczyć w praktyce prawidłowych reakcji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Po zdaniu egzaminu końcowego kursanci będą mogli rozpocząć pracę z dziećmi. Pomoże im w tym sprzęt do nauki resuscytacji zakupiony ze środków Programu „Bezpieczny Kraków” i przekazany do ich placówek.

Pierwsza pomoc w krakowskich szkołach

Inne aktualności

Ogólne aktualności    Ratuj   
13.11.2019

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe - wizyta Akademii Superbohaterów

W piątek (08.11.2019 r.) grupa uczniów krakowskich szkół, biorąca udział w Akademii Superbohatera realizowanej w ramach Programu "Bezpieczny Kraków", odwiedziła…

Bezpieczny ruch drogowy    Ogólne aktualności   
06.11.2019

Road Show - 05.11.2019 r. - fotorelacja

Wczoraj (05.11.2019 r.) w Krakowie  odbyła się kolejna edycja Road Show. W wydarzeniu wzięło udział ponad 800 uczniów krakowskich szkół…

Zamknij