Facebook

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy – uroczyste zakończenie – 02.03.2020 r.

W 2019 roku w ramach Projektu pn. „Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy” realizowanego w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” ponad 30 nauczycieli z 22 krakowskich szkół i przedszkoli wzięło udział w kursie uprawniającym do nauczania pierwszej pomocy w szkole.

Podczas zajęć prowadzonych w Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem „Pro Patria, Pro Civium” Uniwersytetu Pedagogicznego uczestnicy poznawali teorię pierwszej pomocy oraz mierzyli się z sytuacjami symulowanymi ucząc się prawidłowych reakcji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Po zdaniu egzaminu końcowego kursanci uzyskali uprawnienia by rozpocząć pracę z dziećmi. Zgodnie z krajowymi przepisami zajęcia z pierwszej pomocy w szkołach mogą prowadzić jedynie pielęgniarki, ratownicy i lekarze systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz nauczyciele posiadający stosowne uprawnienia – po ukończeniu specjalnego kursu i zdaniu egzaminu.

W związku z zakończeniem Projektu, w dniu 2 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów oraz przekazanie szkołom sprzętu szkoleniowego (treningowych AED, manekinów do resuscytacji i apteczek) zakupionych w ramach Programu Bezpieczny Kraków.

 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo również na stronie:

https://www.krakow.pl/aktualnosci/237672,26,komunikat,zestawy_do_resuscytacji_dla_szkol_i_przedszkoli.html?_ga=2.133485640.751769247.1583151539-1230707013.1582457001

 

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy – uroczyste zakończenie – 02.03.2020 r.

Inne aktualności

21.06.2020

BEZPIECZNE WAKACJE 2020 W PARKU WODNYM

    Każdego roku w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” Gmina Miejska Kraków zapewnia dzieciom i…

17.04.2020

Informacja o wtrzymaniu realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. "Bezpieczny Kraków"

W związku ze stanem epidemii na terenie kraju oraz wynikającymi z tej sytuacji konsekwencjami finansowymi dla Gminy Miejskiej Kraków, kierując…

Zamknij