Facebook

Publikacja z serii „Bezpieczne miasto”. Czekamy na Wasze artykuły do 2 marca!

Jeszcze tylko do 2 marca 2020 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa prowadzi nabór artykułów naukowych napisanych przez studentów/studentki, doktorantów/doktorantki oraz słuchaczy/słuchaczki szkół policyjnych i strażackich.

Publikacja ukaże się pod koniec 2020 roku i będzie kontynuacją serii „Bezpieczne miasto” realizowanej w ramach „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. Bezpieczny Kraków”.

Jeśli więc:

– napisałeś/ napisałaś pracę magisterską na temat bezpieczeństwa w dużym mieście akademickim;
– prowadzisz badania nad bezpieczeństwem w miastach;
– prowadzisz badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców dużych miast;
– interesujesz się mediacjami rówieśniczymi;
– bezpieczeństwo w szkołach to Twoja pasja;
– specjalizujesz się w bezpieczeństwie w ruchu drogowym;
– wiesz, jak przeciwdziałać zagrożeniom terrorystycznym w miastach;
– masz pomysł, jak wykorzystać prewencję kryminalną przez kształtowanie przestrzeni do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców;
– nie są Ci obce analizy dotyczące bezpieczeństwa;
– wykorzystujesz nowoczesne technologie w badaniach nad bezpieczeństwem;
– w swoich badaniach wykorzystujesz mapy bezpieczeństwa;
– skupiasz swoje prace badawcze na bezpieczeństwie w szkołach wyższych;
– wiesz, jak ograniczyć zjawisko przemocy w szkołach lub jak zwiększyć kompetencje mieszkańców w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia,

ten konkurs jest dla Ciebie!

Pamiętaj, że artykuł powinien obejmować zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w mieście akademickim liczącym powyżej 200 tys. mieszkańców, które mają związek z celami szczegółowymi programu „Bezpieczny Kraków”. Artykuł mogą zgłosić osoby studiujące, przygotowujące rozprawy doktorskie, a także słuchacze szkół policyjnych i strażackich z całej Polski. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego – osobiście w siedzibie WBiZK UMK albo pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 2 marca 2020 roku. Formularz zgłoszeniowy, regulamin, przewodnik po Programie „Bezpieczny Kraków” oraz pozostałe szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronach:

W razie pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt e-mailem z mgr Katarzyną Jurzak, Koordynatorką ds. współpracy z uczelniami: katarzyna.jurzak@bezpieczny.krakow.pl

Więcej informacji na ten temat oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj i tu.

 

Publikacja z serii „Bezpieczne miasto”.  Czekamy na Wasze artykuły do 2 marca!

Inne aktualności

21.06.2020

BEZPIECZNE WAKACJE 2020 W PARKU WODNYM

    Każdego roku w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” Gmina Miejska Kraków zapewnia dzieciom i…

17.04.2020

Informacja o wtrzymaniu realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. "Bezpieczny Kraków"

W związku ze stanem epidemii na terenie kraju oraz wynikającymi z tej sytuacji konsekwencjami finansowymi dla Gminy Miejskiej Kraków, kierując…

Zamknij