Facebook

Ratuj

Zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia

  1. Edukowanie (rozpowszechnianie informacji oraz rozwijanie praktycznych umiejętności) na temat sposobów reagowania na zagrożenia m. in.
    • rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwej reakcji w przypadku, gdy człowiek stanie się ofiarą lub świadkiem czynu zabronionego, wypadku lub kolizji („Świadomy świadek”).
  2. Rozwijanie motywacji do udzielania pomocy (postaw prospołecznych), stworzenie podstaw do dialogu potrzebujących i gotowych do pomocy m.in.:
    • utworzenie Akademii Superbohaterów – edukacja i promocja prospołecznych postaw w zakresie bezpieczeństwa miejskiego wśród dzieci i młodzieży.
  3. Wzmacnianie infrastruktury służącej udzielaniu pomocy.

Dostępne publicznie na terenie Krakowa Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne (AED):

 

Otwórz mapę w nowej zakładce

Więcej informacji na temat mapy znajdą Państwo tutaj.

Ostatnie aktualności

24.03.2020

Filmy instruktażowe dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy

Jedną z najbardziej zagrożonych zakażeniem koronawirusem grup osób są ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze. Dlatego tak istotne jest dla nich…

02.03.2020

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy - uroczyste zakończenie - 02.03.2020 r.

W 2019 roku w ramach Projektu pn. "Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy” realizowanego w ramach…

Obszary działania

Ratuj

Zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia.

Więcej

Bezpieczna Szkoła

Ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach

Więcej

Bezpieczny Ruch Drogowy

Zmniejszenie liczby ofiar wśród niechronionych uczestników ruchu

Więcej

Bezpieczna Przestrzeń

Stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie

Więcej

Diagnoza

Kompleksowy system diagnozy bezpieczeństwa mieszkańców

Więcej

O Programie

Program „Bezpieczny Kraków” stanowić ma wartość dodaną w stosunku do istniejących już praktyk i schematów działania instytucji publicznych - nie tylko tych organizacyjnie związanych z miastem. Podmiotami, które mają aktywnie realizować Program są bowiem również lokalne ośrodki akademickie, NGO, eksperci i naukowcy specjalizujący się w powiązanych z tematyką Programu dziedzinach.

Zamknij