Facebook

Szkolimy młodych mediatorów!

„Szkoła Młodych Mediatorów – I stopień” to projekt realizowany w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”, adresowany do młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zakłada spotkania z Radą Pedagogiczną placówki, wybór opiekuna grupy mediatorów rówieśniczych, spotkania z rodzicami oraz warsztaty dla młodzieży. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie wybiera 12 uczniów, którzy przygotowywani są do pełnienia roli mediatora rówieśniczego.

 

W  trakcie zajęć prowadzonych przez licencjonowanych mediatorów młodzież opanuje techniki komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów. Mediacja ma szansę funkcjonować wtedy, gdy jest znana i akceptowana przez społeczność szkoły, jest wprowadzana jako wieloetapowy proces sprawiający, że stanie się powszechnie stosowanym instrumentem rozwiązywania konfliktów w codziennym życiu. Ma ona swoje miejsce w systemie wychowawczym szkoły przynosząc korzyści dla:

1)      skonfliktowanych uczniów i środowiska rówieśniczego,

2)      pracowników szkoły i środowiska szkolnego,

3)      rodziców/opiekunów prawnych.

Mediacja rówieśnicza jest sposobem edukacji osobistej i obywatelskiej młodego pokolenia. To narzędzie kształtowania postaw prospołecznych i moralnych, rozwija empatię, uwrażliwia, buduje relacje interpersonalne, uczy tolerancji i przejmowania przez młodzież odpowiedzialności za własne zachowanie.

W bieżącym roku 23 szkoły zakwalifikowały się do programu. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach:

  • etap I –  spotkania z Radami Pedagogicznymi i rodzicami w trybie online (maj-czerwiec),
  • etap II – zajęcia z uczniami w trybie stacjonarnym lub online (wrzesień – listopad).
Szkolimy młodych mediatorów!

Inne aktualności

30.04.2021

Zapraszamy do lektury naszego metodnika!

Serdecznie zapraszamy do przeczytania pierwszego egzemplarza metodnika. To zbiór 4 poradników  zawierających po  3 artykuły,  które  będą  ukazywać się cyklicznie,…

30.04.2021

Radio Bezpieczny Kraków - Tragedie na drogach.

Zapraszamy do wysłuchania drugiego odcinka podcastu „Radio Bezpieczny Kraków”. Posłuchajcie kolejnego podcastu o tragediach na drogach. Rozmowę przeprowadziła Katarzyna Dobrzańska-Junco…

Zamknij