Facebook

Współpraca z uczelniami

Kraków jest miastem uniwersyteckim z ponad dwudziestoma uczelniami (publicznymi i niepublicznymi), w których studiuje ponad 160.000 osób. W krakowskich uczelniach pracuje ponad 11.000 nauczycieli akademickich i kilka tysięcy osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych. Z tego powodu w programie Bezpieczny Kraków uwzględniliśmy szereg działań wymagających współpracy ze środowiskiem akademickim.

Uczelnie jako instytucje, ale przede wszystkim członkowie wspólnot akademickich (w tym w szczególności studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, kadra administracyjna) są ważnymi partnerami programu Bezpieczny Kraków.

Zadaniem Koordynatora ds. współpracy z uczelniami jest:

  • koordynowanie działań służących utworzeniu partnerstwa z krakowskimi uczelniami
  • koordynowanie współpracy z kołami naukowymi, samorządami studenckimi i doktoranckimi oraz zrzeszeniami studentów z krakowskich uczelni
  • współpraca z pełnomocnikami ds. bezpieczeństwa oraz innymi ekspertami wyznaczonymi przez rektorów krakowskich uczelni
  • poszukiwanie polskich i zagranicznych ekspertów, których wiedza i doświadczenie może pomóc w realizacji zadań przewidzianych w programie
  • współpraca z Koordynatorem ds. współpracy z NGO oraz Radami Dzielnic, a także z Liderami programu przy realizacji zadań adresowanych do uczelni
  • udostępnianie uczelniom materiałów opracowanych przez Liderów programu
  • ułatwianie komunikacji między Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Policją i uczelniami w sprawach związanych z „terenem uczelni” oraz mapą bezpieczeństwa

Koordynator ds. współpracy z uczelniami i innymi instytucjami badawczo-naukowymi

Katarzyna Jurzak

katarzyna.jurzak@bezpieczny.krakow.pl
+48 728 315 646

Ostatnie aktualności

Współpraca z uczelniami   
11.06.2019

Czy Policja może interweniować na uczelni?

1. października 2018 r. weszła w życie nowa ustawa regulująca funkcjonowanie nauki i szkolnictwa wyższego (tzw. ustawa 2.0). Choć w…

Ogólne aktualności    Współpraca z uczelniami   
31.05.2019

Spotkanie z dr. Bartłomiejem Chludzińskim

Przedstawiciele Programu "Bezpieczny Kraków" w piątek (31.05.2019 r.) wzięli udział w bardzo ciekawym wykładzie dr. Bartłomieja Chludzińskiego, rzecznika akademickiego z…

Obszary działania

Ratuj

Zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia.

Więcej

Bezpieczna Szkoła

Ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach

Więcej

Bezpieczny Ruch Drogowy

Zmniejszenie liczby ofiar wśród niechronionych uczestników ruchu

Więcej

Bezpieczna Przestrzeń

Stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie

Więcej

Diagnoza

Kompleksowy system diagnozy bezpieczeństwa mieszkańców

Więcej

O Programie

Program „Bezpieczny Kraków” stanowić ma wartość dodaną w stosunku do istniejących już praktyk i schematów działania instytucji publicznych - nie tylko tych organizacyjnie związanych z miastem. Podmiotami, które mają aktywnie realizować Program są bowiem również lokalne ośrodki akademickie, NGO, eksperci i naukowcy specjalizujący się w powiązanych z tematyką Programu dziedzinach.

Zamknij